Kalendarz

Najbliższe kursy Integrated Lomilomi w Budapeszcie z tłumaczeniem na angielski lub polski:

poziom 1: wrzesień 8-12

Poziom 2: październik 6-10

Poziom 3: listopad 3-7
Poziom 4: grudzień 8-12