Bevezetés tradicionális Hawaii Ho’oponopono-ba.

November 16. 17:00-20.30

November 17. 10:00-17:00

November 18. 10:00-14.30

Budapest XIII. Pozsonyi út.

Ár: 26.000 Ft

Mit jelent a hawaii-i ho’oponopono szó?

A „ho’o” jelentése: lenni, birtokolni, a „pono-é” pedig az, hogy egyensúly, harmónia, helyes. A pono megduplázása nemcsak nyomatékossá teszi annak jelentését, de magasabb rangra is emeli: míg a szó önmagában arra utal, hogy „helyes, ahogyan azt az emberek látják”, addig a ponopono arra, hogy „helyes, ahogyan azt Isten látja”. A ho’oponopono tehát az embertársainkkal, a természettel és a Teremtővel való egyensúly helyreállítását jelenti azáltal, hogy egy-egy problémára nemcsak a saját, hanem a többi ember, a természet és Isten nézőpontján keresztül is képesek vagyunk rálátni és utána elvégezni megfelelő korrekciót.

Mikor alkalmazzák a hagyományos ho’oponoponot?

A tradicionális ho’oponopono-t a kapcsolatok gyógyítására hozták létre. Arra a tudásra épül, hogy minden létező minden más létező viszonylatában létezik csak, és minden mindennel összekapcsolódik egy láthatatlan szálon, az „aka-n” keresztül. Elsősorban olyankor alkalmazzák, amikor a közösség tagjai között probléma merül fel, és az felborítja a közösség harmóniáját. Ilyenek a szándékos kártevések, bántások, igazságtalanságok, a fizikai, érzelmi vagy spirituális függőségek, a mérgező kapcsolatok vagy a kötések. Az emberi kapcsolatok gyógyításán kívül akkor is használják, ha valaki megbetegedett. A hawaii-i ho’oponopono mindig megelőzi a fizikai test szintjén végzett gyógyításokat, mert úgy gondolják, hogy mivel az érzelmi, a mentális vagy a spirituális testben keletkező, problémát kiváltó tényezőket szünteti meg, így önmagában is hatékony lehet egy-egy betegség gyógyításában.

Hogyan végzik az eredeti hawaii-i ho’oponoponot?

A ho’oponopono-n minden érintett részt vesz. Az egész „ohana”, azaz a család, beleértve a már nem élő ősöket, tágabb értelemben pedig az egész közösséget is. Egy különleges imával (pule) kezdődik és végződik, amit az ohana által becsben tartott személy (haku), gyakran egy idősebb bölcs mond el. A szuggesztív, életerővel teli ima célja a spirituális világgal való kommunikáció, mellyel elismerik, hogy Isten minden és mindenki felett áll, továbbá kérik őt, hogy legyen jelen, és akarata szerint vezesse az eseményeket, a jelen levőket, a már nem élő ősöket és a védőszellemeket.

Ezután a probléma meghatározása (olelo) következik, melynek során nagy hangsúlyt fektetnek a kommunikáció egyértelműségére. Senkit sem lehet hibáztatni, senki felett sem lehet ítélkezni, csak arról lehet beszélni, hogyan érezzük magunkat a kialakult helyzet miatt, milyen kár ért minket, és a másik tette miben korlátozza fejlődésünket.

Ezt követi a téma feldolgozása (mahiki), mely alatt a haku gondoskodik arról, hogy mindenki beszélhessen, és mindenkit meghallgassanak. A mahiki, sőt az egész ho’oponopono lényege a probléma gyökeréig való eljutás, ami olyan, mint egy hagyma megtisztítása: egymás után lehántjuk a rétegeket, amíg el nem jutunk a lényegig. Közben eltávolítjuk a nem odavaló részeket is, amelyek elterelhetnek minket a lényegről.

A haku feladata rávezetni az érintetteket az egymást összekötő aka-szálak vizsgálatára, és megláttatni velük, hogy az adott kapcsolat energetikailag tápláló-e vagy mérgező. A haku arra is ügyel, hogy a rituálé során ne legyenek úrrá rajtunk az indulatok, és megérezzük, hogyan látják az adott problémát az ősök, illetve Isten, akik mindvégig velünk együtt dolgoznak.

A ho’oponopono utolsó része a „ho’omalu”, ami a szeretetteljes „aloha” állapotába való visszatérést jelenti. Ennek része egy meditáció, mely után negatív energiáktól mentesen, a szeretet által vezérelve osztjuk meg másokkal, hogyan látjuk a problémát, és szerintünk mi a helyes megoldás. A ho’oponopono során a vétkesek többnyire maguktól rájönnek cselekedeteik helytelenségére, és a haku segítségével kidolgozzák a jóvátétel módszerét. A sikeres ho’oponopono során aka-szálaink megtisztulnak, és visszajutunk a harmónia állapotába.