Home

Aloha ia o’ka a pa’ulo – Spotykając się w miłości, stajemy się jednością
Polinezyjscy uzdrowiciele, zwani na Hawajach kahunami (na Tahiti tohunami, w Nowej Zelandii tohungami), już na wiele stuleci przed pojawieniem się współczesnej zachodniej psychologii, odkryli ścisłą współzależność pomiędzy jakoscią relacji ze światem, najbliższym otoczeniem, i z samym sobą, a stanem fizycznego i psychicznego zdrowia i losem. Co za tym idzie, odkryli że poprzez zmiany w przekonaniach, wierzeniach i sposobie widzenia świata w którym żyjemy, oraz postrzegania w nim samego siebie, możemy oddziaływać i wpływać na własne psychosomatyczne symptomy, poziom energii i siły życiowej, skuteczność używania własnej kreatywności w tworzeniu sytuacji życiowych czy sposoby odnajdywania i utrzymywania poczucia szczęścia. Odizolowani od innych wpływów kulturowych, wypracowali proste i skuteczne sposoby przywracania równowagi i harmonii w naszych relacjach, rozpoznawania sensu życia, zmiany nastroju czy wpływu na stan zdrowia.
Studiowanie polinezyjskich sztuk uzdrawiania
Stały kontakt z przyrodą, charakterystyczne dla wysp wulkanicznych intensywne wzajemne oddziaływanie na siebie żywiołów, pielęgnowanie zdrowych relacji (PONO), siła i znaczenie wspólnoty (OHANA), rozumienie natury kreatywnej siły życiowej (MANA), odpowiednie, ożywiajace techniki oddechowe (HA) Taniec (HULA), jako sztuka tworzenia historii/losu, błogosławieństwa i modlitwy (PULE), jako nieodłączna część każdej sytuacji życiowej, obecność i ważna rola Przodków (AUMAKUA) w życiu każdego człowieka, przyjacielska otwartość i atmosfera miłości (ALOHA) – to perły kultury hawajskiej, aktualne, uniwersalne i godne studiowania przez współczesnego człowieka, bez względu na jego miejsce urodzenia czy światopogląd.
„Waiho wale kahiko” – Nadeszła pora odsłonić dawne tajemnice.
Wiedza kahunów przez stulecia była dostępna jedynie nielicznym wybrańcom. Kandydatów na uczniów poddawano licznym testom i wyzwaniom. Po przybyciu białych najeźdźców wszelka działalność kahunów, a także taniec hula zostały zakazane i surowo karane. W poczatkach lat 70-tych ubiegłego wieku kultura i duchowość hawajska powoli zaczęła wychodzić z „podziemia”. Znaleźli się też tacy kahuni, jak Kahu Abraham Kawai’i, którzy w starożytną wiedzę zaczęli wtajemniczać również nie-Hawajczyków. Chcemy tak otrzymaną wiedzą podzielić się z zainteresowanymi. Chcemy przekazać przede wszystkim to, co każdy z nas będzie mógł zastosować w praktyczny sposób dla polepszenia własnego stanu zdrowia, uzdrowienia relacji, wzrostu i samorozwoju. Jako że my, jako istota duchowa żyjemy obecnie w fizycznym ciele, wydaje się celowym zacząć od niego. Od ciała, jako świątyni Ducha. Do tej pory nie znaleźliśmy lepszego medium ku temu, niż hawajski masaż lomilomi O warsztatach hawajskiej pracy z ciałem czytaj w dziale warsztaty.